Nhân viên Dịch vụ khách hàng (Hoàng Mai, Hà Nội)
Hà Nội
Nhân viên kỹ thuật triển khai và bảo trì mạng viễn thông (Vị Thanh, Long Mỹ, Ngã Sáu, Giồng Rièng)
Hậu Giang
Sales Executive (IT/Telecom Services - B2B)
Hồ Chí Minh
Nhân viên Thu cước Dịch vụ viễn thông
Vĩnh Long
Sales Executive (B2B - Data Center)
Hồ Chí Minh
Nhân viên Kế toán kho (Châu Đốc)
An Giang
Giám đốc huyện (Bình Dương)
Bình Dương
Kỹ sư vận hành hệ thống (System Engineer)
Hồ Chí Minh
Giao dịch viên tại quầy (Thiệu Hóa Thanh Hóa)
Thanh Hoá
Chuyên viên IT Helpdesk
Đà Nẵng
Nhân viên Kinh doanh (Quận 5, Quận 6, Quận 10, Quận 11)
Hồ Chí Minh
Nhân viên Kinh doanh (Quận 1, Quận 3, Quận 4)
Hồ Chí Minh
Trưởng nhóm Kinh doanh (Làm việc tại 1 trong 15 chi nhánh tại TP.HCM)
Hồ Chí Minh
Nhân viên Kinh doanh (Làm việc tại 1 trong 15 chi nhánh ở TP.HCM)
Hồ Chí Minh
Nhân viên Hành chính Nhân sự
Ti��n Giang
Nhân viên Dịch vụ khách hàng (Tại Vạn Ninh, Khánh Hòa)
Khánh Hoà
Nhân viên kỹ thuật triển khai và bảo trì mạng viễn thông (tại Nha Trang Khánh Hòa)
Khánh Hoà
Nhân viên Thu cước Dịch vụ viễn thông (Lương Sơn Nha Trang)
Khánh Hoà
Nhân viên Thu cước Dịch vụ viễn thông (Vạn Ninh Khánh Hòa)
Khánh Hoà
Chuyên viên Kinh doanh Dịch vụ Viễn thông (Khánh Hòa)
Khánh Hoà

CON NGƯỜI FPT TELECOM

FPT nỗ lực làm khách hàng hài lòng trên cơ sở hiểu biết sâu sắc

và đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của họ với lòng tận tụy và năng lực không ngừng được nâng cao.

Anh Hoàng Việt Anh

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Anh Nguyễn Hoàng Linh

Tổng Giám đốc

Anh Nguyễn Thái Bình

Giám đốc Khối Quản trị
094.46.65.172 Live chat