Nhân viên Kinh doanh dịch vụ Viễn thông (Thanh Xuân)
Hà Nội
Chuyên viên triển khai và vận hành hệ thống (Đài Trạm)
Hồ Chí Minh
Nhân Viên Bán hàng (tại An Giang)
An Giang
Nhân viên Thu cước Dịch vụ viễn thông (Phường Mỹ Thạnh)
An Giang
Nhân viên Kinh doanh (Tiên Du - Bắc Ninh)
Bắc Ninh
Nhân viên Kinh doanh (Từ Sơn - Bắc Ninh)
Bắc Ninh
Nhân viên Hành chính (FPT Telecom An Giang)
An Giang
Nhân viên Thu cước Dịch vụ viễn thông (Thị xã Tân Châu)
An Giang
Nhân viên Kinh doanh dịch vụ Viễn thông ( Thành phố Bắc Ninh)
Bắc Ninh
Nhân viên Thu cước Dịch vụ viễn thông (TP Bắc Ninh, Yên Phong, Tiên Du, Thuận Thành)
Bắc Ninh
Nhân viên Kinh doanh dịch vụ Viễn thông (Phú Thọ)
Phú Thọ
Nhân viên kỹ thuật triển khai và bảo trì mạng viễn thông (Yên Bái)
Yên Bái
Nhân viên Kinh doanh dịch vụ Viễn thông (Yên Bái)
Yên Bái
Nhân viên Thu cước Dịch vụ viễn thông
Đồng Tháp
Chuyên viên Thiết kế
Hồ Chí Minh
Nhân viên Thiết kế (Multimedia)
Hồ Chí Minh
Kỹ thuật viên triển khai và bảo trì hạ tầng viễn thông
Bình Phước
Network Engineer
Hồ Chí Minh
Nhân viên Thu cước Dịch vụ viễn thông (tại Phường Mỹ Bình)
An Giang
Nhân viên Thu cước Dịch vụ viễn thông (tại Phường Mỹ Hòa)
An Giang

CON NGƯỜI FPT TELECOM

FPT nỗ lực làm khách hàng hài lòng trên cơ sở hiểu biết sâu sắc

và đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của họ với lòng tận tụy và năng lực không ngừng được nâng cao.

Chị Chu Thanh Hà

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Anh Hoàng Việt Anh

Tổng Giám đốc

Anh Đinh Tiến Dũng

Giám đốc sáng tạo - Trung tâm Dịch vụ Truyền hình

Anh Nguyễn Thái Bình

Trưởng Ban Nhân Sự
024.7300.2222 Live chat