Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng (Thành phố Thanh Hóa)
Thanh Hoá
Nhân viên Kinh doanh và Phát triển dự án (Khách hàng doanh nghiệp)
Hà Nội
Nhân viên Bán hàng Qua điện thoại (Sơn Trà, Đà Nẵng)
Đà Nẵng
Nhân viên Hỗ trợ Kỹ thuật qua điện thoại (Hồ Chí Minh)
Hồ Chí Minh
Nhân viên Quản lý khách hàng trả trước (tại Hà Nội)
Hà Nội
Chuyên viên Kỹ thuật nghiệp vụ (Chăm sóc khách hàng)
Hà Nội
Digital Marketing Executive (Team leader - TT Thanh toán trực tuyến Foxpay)
Hà Nội
Business Analyst (Senior/Junior - TT Hệ thống thông tin)
Hà Nội
Chuyên viên Quản trị Trải nghiệm Khách hàng (phụ trách các dự án về DVKH)
Hà Nội
Chuyên viên Quản trị Trải nghiệm Khách hàng (phụ trách tổng hợp)
Hà Nội
Chuyên viên Quản trị Trải nghiệm Khách hàng (phụ trách dự án Omnichannel/Data Analytics)
Hà Nội
Data Scientist (Team Big Data - TT Hệ thống Thông tin)
Hồ Chí Minh
Data Engineer (Team Big Data - TT Hệ thống Thông tin)
Hồ Chí Minh
System Engineer (Team Big Data - TT Hệ thống Thông tin)
Hồ Chí Minh
Software Engineer (Team Big Data - TT Hệ thống Thông tin)
Hồ Chí Minh
Business Analyst (Team Big Data - TT Hệ thống Thông tin)
Hồ Chí Minh
Nhân viên Đảm bảo chất lượng (kiểm soát tuân thủ - TT Thanh toán trực tuyến Foxpay)
Hà Nội
Nhân viên Tuyển dụng (Hà Nội)
Hà Nội
Java Developer (Mảng Fintech - TT Thanh toán trực tuyến Foxpay)
Hà Nội
Nhân viên Quản lý công nợ (Đà Lạt)
Lâm Đồng

CON NGƯỜI FPT TELECOM

FPT nỗ lực làm khách hàng hài lòng trên cơ sở hiểu biết sâu sắc

và đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của họ với lòng tận tụy và năng lực không ngừng được nâng cao.

Anh Hoàng Nam Tiến

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Anh Hoàng Việt Anh

Tổng Giám đốc

Anh Đinh Tiến Dũng

Giám đốc sáng tạo - Trung tâm Dịch vụ Truyền hình

Anh Nguyễn Thái Bình

Trưởng Ban Nhân Sự
094.45.52.888 Live chat