Nhân viên Marketing
Hồ Chí Minh
Nhân viên Kinh doanh dịch vụ Viễn thông (B2B/Nha Trang, Khánh Hòa)
Hồ Chí Minh
Nhân viên Triển khai Hạ Tầng Viễn thông (Sóc Trăng)
Sóc Trăng
Network Engineer
Hồ Chí Minh
Nhân viên Vận hành VOIP
Hồ Chí Minh
Nhân viên Kinh doanh và Phát triển dự án (B2B)
Hồ Chí Minh
Chuyên gia cao cấp Phân tích tài chính
Hồ Chí Minh
Marketing Manager
Hồ Chí Minh
Kỹ thuật viên Kỹ thuật Hạ tầng viễn thông
Vĩnh Long
Search Engine Optimization Executive (SEO)
Hà Nội
Nhân viên Quản lý Chất Lượng (QA Dự án Foxpay)
Hà Nội
Chuyên viên Kiểm soát vận hành (SCC)
Hà Nội
Nhân viên Thu cước Dịch vụ viễn thông (Đà Lạt)
Lâm Đồng
Nhân viên Kinh doanh dịch vụ Viễn thông (Đà Lạt/ Đức Trọng/ Đơn Dương/ Di Linh/ Bảo Lộc)
Lâm Đồng
System Admin (TPHCM)
Hồ Chí Minh
System Engineer (TPHCM)
Hồ Chí Minh
Chuyên viên Quản lý chất lượng (TP.HCM)
Hồ Chí Minh
Nhân viên Thanh tra (tại Hồ Chí Minh)
Hồ Chí Minh
Chuyên viên Kế toán tổng hợp (Quảng Nam)
Quảng Nam
Chuyên gia Phân tích Tài chính
Hà Nội

CON NGƯỜI FPT TELECOM

FPT nỗ lực làm khách hàng hài lòng trên cơ sở hiểu biết sâu sắc

và đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của họ với lòng tận tụy và năng lực không ngừng được nâng cao.

Anh Hoàng Nam Tiến

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Anh Hoàng Việt Anh

Tổng Giám đốc

Anh Đinh Tiến Dũng

Giám đốc sáng tạo - Trung tâm Dịch vụ Truyền hình

Anh Nguyễn Thái Bình

Trưởng Ban Nhân Sự
094.45.52.888 Live chat