Web Admin & Operation (Quản trị, vận hành web)
Hồ Chí Minh
Chuyên viên Phát triển đối tác (mảng trung gian thanh toán)
Hà Nội
Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (BA)
Hà Nội
Project Manager (Quản lý dự án)
Hồ Chí Minh
Chuyên viên Kinh doanh Dịch vụ Viễn thông (Quốc tế - B2B/Global)
Hà Nội
Service desk
Hồ Chí Minh
Nhân viên Kinh doanh dịch vụ Viễn thông (Quảng Bình)
Quảng Bình
Nhân viên Kinh doanh dịch vụ Viễn thông (tại Gia Lâm, Hà Nội)
Hà Nội
Nhân viên Kinh doanh dịch vụ Viễn thông (huyện Cầu Ngang)
Trà Vinh
Chuyên viên Quản lý chất lượng (TP.HCM)
Hồ Chí Minh
VOIP Engineer
Hà Nội
Nhân viên Quản lý Chất Lượng (QA Dự án FoxPay Hà Nội)
Hà Nội
Nhân viên Bảo trì và xử lý sự cố hạ tầng
Hà Nội
Nhân viên Triển khai Hạ Tầng Viễn thông (GIA LÂM)
Hà Nội
Nhân viên Kinh doanh dịch vụ Viễn thông (Long Biên)
Hà Nội
Nhân viên Thu cước Dịch vụ viễn thông (GIA LÂM)
Hà Nội
Giao dịch viên tại quầy (TP Bắc Ninh/ Yên Phong/ Từ Sơn)
Bắc Ninh
Nhân viên Kinh doanh (FPT Play Box tại TP Bắc Ninh)
Bắc Ninh
Nhân viên kỹ thuật triển khai và bảo trì mạng viễn thông (Thanh Xuân)
Hà Nội
Nhân viên Quản lý công nợ (TP Hải Dương)
Hải Dương

CON NGƯỜI FPT TELECOM

FPT nỗ lực làm khách hàng hài lòng trên cơ sở hiểu biết sâu sắc

và đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của họ với lòng tận tụy và năng lực không ngừng được nâng cao.

Anh Hoàng Nam Tiến

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Anh Hoàng Việt Anh

Tổng Giám đốc

Anh Đinh Tiến Dũng

Giám đốc sáng tạo - Trung tâm Dịch vụ Truyền hình

Anh Nguyễn Thái Bình

Trưởng Ban Nhân Sự
094.45.52.888 Live chat