Mobile Developer (IOS/Android/Product/HN)
Hà Nội
Nhân viên Thủ kho (Vũng Tàu, Phú Mỹ)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Nhân viên Dịch vụ khách hàng (Bà Rịa)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Digital Marketing (Campaign/Quản lý chiến dịch)
Hồ Chí Minh
Social Media Executive
Hồ Chí Minh
Nhân viên Hành chính Nhân sự
Hồ Chí Minh
Network Engineer (Nhân viên Vận hành và Tối ưu hệ thống)
Hà Nội
Python Developer (Django, Flask)
Hà Nội
Giao dịch viên (Quận 1, TPHCM)
Hồ Chí Minh
Chuyên viên Quản lý chất lượng (Kiểm soát tuân thủ - Foxpay)
Hồ Chí Minh
Digital Marketing (Social Marketing)
Hồ Chí Minh
Digital Marketing (TPHCM)
Hồ Chí Minh
Trưởng phòng Kinh doanh Dịch vụ viễn thông (Đống Đa)
Hà Nội
Java Developer (HN - HCM)
Hà Nội
.Net Developer (HN - HCM)
Hà Nội
Nhân viên Tester (HCM)
Hồ Chí Minh
Business Analyst (Software - HN)
Hà Nội
Project Manager (Software - HN)
Hà Nội
Lập trình viên (ASP.NET)
Hà Nội
Trưởng phòng Nhân sự (Trung tâm Quản lý đối tác phía Bắc)
Hà Nội

CON NGƯỜI FPT TELECOM

FPT nỗ lực làm khách hàng hài lòng trên cơ sở hiểu biết sâu sắc

và đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của họ với lòng tận tụy và năng lực không ngừng được nâng cao.

Anh Hoàng Nam Tiến

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Anh Hoàng Việt Anh

Tổng Giám đốc

Anh Đinh Tiến Dũng

Giám đốc sáng tạo - Trung tâm Dịch vụ Truyền hình

Anh Nguyễn Thái Bình

Trưởng Ban Nhân Sự
094.45.52.888 Live chat