Nhân viên Dịch vụ khách hàng (Diên Khánh, Khánh Hòa)
Khánh Hoà
Nhân viên Kinh doanh (Ưu tiên khu vực huyện Thuận Nam)
Ninh Thuận
Chuyên viên Kinh doanh Dịch vụ Viễn thông (Khánh Hòa)
Khánh Hoà
Nhân viên Hành chính Nhân sự (Cầu Giấy)
Hà Nội
Nhân viên Kinh doanh (Bình Thuận)
Bình Thuận
Trưởng phòng Kinh doanh (Bình Thuận)
Bình Thuận
Nhân viên Hành chính Nhân sự (Quảng Trị)
Quảng Trị
Nhân viên Kinh doanh dịch vụ Viễn thông
Vĩnh Long
Nhân viên kỹ thuật triển khai và bảo trì mạng viễn thông
Vĩnh Long
Nhân viên Quản lý Đối tác Kinh doanh (Bình Dương)
Bình Dương
Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp (Đồng Nai)
Đồng Nai
Trưởng phòng Kinh doanh (Vũng Tàu - TDNB)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Giám đốc Chi nhánh (TP. HCM)
Hồ Chí Minh
Trưởng phòng Kỹ thuật (Tiền Giang)
Tiền Giang
.Net Developer (TPHCM)
Hồ Chí Minh
Trưởng phòng Kỹ thuật (Hậu Giang)
Hậu Giang
Trưởng phòng Kinh doanh Dịch vụ viễn thông
Vĩnh Long
Nhân viên Thu cước Dịch vụ viễn thông (Quảng Trị)
Quảng Trị
Nhân viên Quản lý Đối tác Kinh doanh (Quảng Trị)
Quảng Trị
Nhân viên Quản lý Đối tác Kinh doanh (Vũng Tàu)
Bà Rịa - Vũng Tàu

CON NGƯỜI FPT TELECOM

FPT nỗ lực làm khách hàng hài lòng trên cơ sở hiểu biết sâu sắc

và đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của họ với lòng tận tụy và năng lực không ngừng được nâng cao.

Anh Hoàng Việt Anh

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Anh Nguyễn Hoàng Linh

Tổng Giám đốc

Anh Nguyễn Thái Bình

Giám đốc Khối Quản trị
094.45.52.888 Live chat