Trưởng Văn phòng Giao dịch (Kim Sơn - Ninh Bình)
Ninh Bình
Nhân viên Kinh doanh Dự án (Hà Nội)
Hà Nội
Nhân viên Quản lý Đối tác Kinh doanh (Quảng Trị)
Quảng Trị
Nhân viên Kinh doanh (Bình Thuận)
Bình Thuận
Chuyên viên Pháp chế (Hà Nội)
Hà Nội
Nhân viên Kinh doanh (Hải Phòng)
Hải Phòng
Nhân viên Kinh doanh dịch vụ Viễn thông (Quảng Trị)
Quảng Trị
Nhân viên Dịch vụ khách hàng (Ba Đình)
Hà Nội
Nhân viên Kinh doanh dịch vụ Viễn thông (Quận 8 - TP.HCM)
Hồ Chí Minh
Giao dịch viên tại quầy (Tân Châu)
An Giang
Nhân viên Hành chính Nhân sự (TP. Huế)
Thừa Thiên Huế
Nhân viên Kinh doanh (Lào Cai, Bảo Thắng)
Lào Cai
Chuyên viên Kinh doanh Dịch vụ Viễn thông (Khu vực HCM)
Hồ Chí Minh
Nhân viên Kinh doanh dịch vụ Viễn thông (Quận 7, Nhà Bè)
Hồ Chí Minh
Nhân viên Kinh doanh dịch vụ Viễn thông (Ba Đình, Hà Nội)
Hà Nội
Nhân viên kỹ thuật triển khai và bảo trì mạng viễn thông (Ba Đình, Tây Hồ)
Hà Nội
Nhân viên Kinh doanh dịch vụ Viễn thông (Ninh Bình)
Ninh Bình
Nhân viên Thu cước Dịch vụ viễn thông (Đà Lạt/Đức Trọng)
Lâm Đồng
Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường (ĐứcTrọng/Bảo Lộc)
Lâm Đồng
Chuyên viên Kinh doanh Dịch vụ Viễn thông (Quận 5, Quận 6, Quận 10, Quận 11 - HCM)
Hồ Chí Minh

CON NGƯỜI FPT TELECOM

FPT nỗ lực làm khách hàng hài lòng trên cơ sở hiểu biết sâu sắc

và đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của họ với lòng tận tụy và năng lực không ngừng được nâng cao.

Anh Hoàng Việt Anh

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Anh Nguyễn Hoàng Linh

Tổng Giám đốc

Anh Nguyễn Thái Bình

Giám đốc Khối Quản trị
094.45.52.888 Live chat