Trưởng phòng Kinh doanh (Hải Dương)
Hải Dương
Trưởng Văn phòng Giao dịch (Chí Linh, Hải Dương)
Hải Dương
Cộng tác viên Kinh doanh (Tại Hà Nội)
Hà Nội
Nhân viên Dự án Thiết kế và Triển khai Tuyến trục
Hà Nội
Trưởng nhóm Quản trị Hệ thống (mảng trung gian thanh toán)
Hà Nội
Nhân viên Đảm bảo chất lượng (kiểm soát tuân thủ - TT Thanh toán trực tuyến Foxpay)
Hà Nội
Nhân viên Đảm bảo chất lượng (TP.HCM)
Hồ Chí Minh
Nhân viên Bảo hiểm Xã hội
Tất cả
Phó phòng Marketing (Foxpay)
Hà Nội
Nhân viên Thu cước Dịch vụ viễn thông
Cà Mau
Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Hạ Tầng Viễn thông
Hà Nội
Nhân viên Thanh tra (Công nghệ thông tin-điện tử viễn thông)
Hà Nội
Chuyên viên Kiểm toán Nội bộ
Hà Nội
Software Developer (NodeJS/Python)
Hà Nội
Nhân viên kỹ thuật triển khai và bảo trì mạng viễn thông (Cẩm Giàng, Bình Giang, Chí Linh)
Hải Dương
Cộng tác viên Dịch vụ khách hàng (Thanh Miện)
Hải Dương
Giao dịch viên tại quầy (TP Hải Dương)
Hải Dương
Nhân viên Kinh doanh dịch vụ Viễn thông (Hải Dương)
Hải Dương
Nhân viên Chăm sóc khách hàng (TP Lào Cai)
Lào Cai
Nhân viên Kinh doanh dịch vụ Viễn thông (Quảng Bình)
Quảng Bình

CON NGƯỜI FPT TELECOM

FPT nỗ lực làm khách hàng hài lòng trên cơ sở hiểu biết sâu sắc

và đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của họ với lòng tận tụy và năng lực không ngừng được nâng cao.

Anh Hoàng Nam Tiến

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Anh Hoàng Việt Anh

Tổng Giám đốc

Anh Đinh Tiến Dũng

Giám đốc sáng tạo - Trung tâm Dịch vụ Truyền hình

Anh Nguyễn Thái Bình

Trưởng Ban Nhân Sự
094.45.52.888 Live chat