Phó Phòng Dịch Vụ Khách Hàng (Hải Phòng)
Hải Phòng
Giao dịch viên tại quầy (Phú Tân, Thoại Sơn)
An Giang
Cộng tác viên Kinh doanh (An Giang)
An Giang
Chuyên viên Marketing (SEO, TP.HCM)
Hồ Chí Minh
Nhân viên Kinh doanh dịch vụ Viễn thông (HCM)
Hồ Chí Minh
Nhân viên Kế toán (Sơn La)
Sơn La
Nhân viên Kinh doanh (Khách hàng doanh nghiệp - Hải Phòng)
Hải Phòng
Chuyên viên Quản lý Nghiệp vụ (Dịch Vụ Khách hàng - TT CSKH MB)
Hà Nội
Chuyên viên kinh doanh (mảng khách hàng doanh nghiệp)
Cần Thơ
Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp (HCM)
Hồ Chí Minh
Chuyên viên kinh doanh (Cần Thơ)
Cần Thơ
Nhân viên Chăm sóc khách hàng (Quận 7,TP.HCM)
Hồ Chí Minh
Trade Marketing Executive (Hà Nội)
Hà Nội
Nhân viên Kinh doanh dịch vụ Viễn thông (LONG BIÊN)
Hà Nội
Nhân viên kỹ thuật triển khai và bảo trì mạng viễn thông (GIA LÂM)
Hà Nội
Cộng tác viên Kinh doanh (LONG BIÊN)
Hà Nội
Nhân viên Dịch vụ khách hàng
Phú Thọ
Nhân viên Kỹ thuật (Phú Thọ)
Phú Thọ
Nhân viên Kinh doanh dịch vụ Viễn thông (Phú Thọ)
Phú Thọ
Chuyên viên Quản lý đối tác
Phú Thọ

CON NGƯỜI FPT TELECOM

FPT nỗ lực làm khách hàng hài lòng trên cơ sở hiểu biết sâu sắc

và đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của họ với lòng tận tụy và năng lực không ngừng được nâng cao.

Anh Hoàng Nam Tiến

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Anh Hoàng Việt Anh

Tổng Giám đốc

Anh Đinh Tiến Dũng

Giám đốc sáng tạo - Trung tâm Dịch vụ Truyền hình

Anh Nguyễn Thái Bình

Giám đốc Khối Quản trị
094.45.52.888 Live chat