FPT TELECOM TRỞ THÀNH NHÀ TÀI TRỢ VÀNG CHO CHƯƠNG TRÌNH WHO AM I?

Thứ Sáu, 08-11-2019
Ngày 10/11 sắp tới FPT Telecom sẽ trở thành Nhà tài trợ Vàng trong chương trình WHO AM I? SINH VIÊN – SỨC KHỎE – MÔI TRƯỜNG diễn ra tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Mỗi năm FPT Telecom đem tới hàng nghìn cơ hội nghề nghiệp khác nhau cho khối công nghệ, Đại học Bách Khoa Hà Nội là một trong những trường có nguồn nhân lực dồi dào cả về số lượng và chất lượng. Tham gia Who Am I? và trở thành nhà tài trợ Vàng là một trong những hoạt động tích cực thể hiện sự quan tâm từ phía doanh nghiệp dành cho nhà trường và các bạn sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

Bên cạnh đó, FPT Telecom quan tâm đặc biệt tới chủ đề mà chương trình hướng đến. Việc giảm thiểu rác thải, hạn chế sử dụng đồ nhựa, bảo vệ môi trường và sức khỏe là một trong những hoạt động ý nghĩa luôn được FPT Telecom ủng hộ

Foxsteps- một giải chạy của FPT Telecom với mục đích xây dựng sân chơi cho trẻ em. Giải chạy cũng là một cơ hội để "thần dân" FPT Telecom rèn luyện thêm sức khỏe

Chiến dịch thu gom pin với mục đích bảo vệ môi trường của FPT Telecom

Không chỉ thực hiện các hoạt động tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực thông thường, công tác nuôi nguồn luôn được FPT Telecom đặc biệt chú trọng. Bằng việc tham gia Jobs Fairs hay trở thành Nhà tài trợ, bảo trợ chuyên môn các chương trình dành cho chuyên môn... FPT Telecom đã và đang khẳng định thương hiệu tuyển dụng uy tín đối với thị trường việc làm.

 

094.45.52.888 Live chat