NHÀ TUYỂN DỤNG YÊU THÍCH 2019 GỌI TÊN FPT TELECOM 

Thứ Sáu, 08-05-2020
Với hơn 15000 cán bộ nhân viên đang làm việc với gàn 200 văn phòng giao dịch trong ngoài nước, FPT Telecom tự hào là Nhà tuyển dụng được nhân viên nội bộ yêu mến, bình chọn nhiều nhất

“Nhà tuyển dụng yêu thích 2019” là khảo sát uy tín do Careerbuilder Việt Nam kết hợp cùng InsightAsia tổ chức. Khảo sát bắt đẩu từ ngày 24/12/2019 và chính thức khép lại việc bình chọn trực tuyến vào ngày 24/01/2020 với 18.588 đáp viên trên toàn quốc tham gia bình chọn.

Tuyển dụng FPT Telecom